Πρόγραμμα Σπουδών - Αξιολόγηση Μαθητών

 

Ο Οργανισμός του International Baccalaureate (I.B.O.) περιγράφει το Πρόγραμμα ΙΒDP ως ένα πλήρες, εντατικό, διετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί σε εξετάσεις για μαθητές 16-19 ετών. Δεν βασίζεται στο εκπαιδευτικό μοντέλο κάποιας συγκεκριμένης χώρας, αλλά είναι ένας μελετημένος συνδυασμός της εξειδίκευσης που απαιτείται σε ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα και του ακαδημαϊκού εύρους που προτιμάται σε άλλα. Οι γενικοί στόχοι του ΙΒ είναι να προσφέρει στους μαθητές μια σφαιρική εκπαίδευση, να διευκολύνει την κινητικότητα μέσα σε διάφορους γεωγραφικούς χώρους και πολιτισμούς και να προάγει τη διεθνή κατανόηση μέσω κοινών ακαδημαϊκών εμπειριών.  Ακόμα, το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα του μαθητή μέσω μιας πολύπλευρης εκπαίδευσης, που καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και παράλληλα δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή μόρφωση.

 

Το Πρόγραμμα IΒDP άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 με στόχο να προσφέρει διεθνή παιδεία, η οποία να αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Το Πρόγραμμα ΙΒDP υιοθετήθηκε από διεθνή και εθνικά σχολεία σε πολλές χώρες. Σήμερα περίπου 2.795 σχολεία σε 143 χώρες προσφέρουν το Πρόγραμμα ΙΒDP, το οποίο αναγνωρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.


Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο αρχείο που ακολουθεί.

 


Σχετικά Αρχεία