Έναρξη επικοινωνίας γονέων-καθηγητών ΙΒ 2019-2020

 

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών
του Προγράμματος IB του Κολλεγίου Ψυχικού

Ψυχικό, 18/10/2019

Αγαπητοί γονείς,

Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τα προγράμματα που επισυνάπτονται. 

Από τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17.00, μπορείτε να εισέρχεσθε στην εφαρμογή So Simple για τον καθορισμό των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου.

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Η διάρκεια κάθε συνάντησης γονέων-εκπαιδευτικών ορίζεται στα πέντε λεπτά.
  2. Μπορείτε να ορίσετε συναντήσεις για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.
  3. Τριάντα ημέρες μετά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μπορείτε να ορίσετε νέα συνάντηση.
  4. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και τέσσερις συναντήσεις με τον ίδιο εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Επιπλέον, έχετε  τη δυνατότητα:

  1. Να ορίσετε συνάντηση με τον εκπαιδευτικό που  επιθυμείτε το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας από αυτή που δέχεται ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με το πρόγραμμα.

    Παράδειγμα

    Αν ο εκπαιδευτικός δέχεται ημέρα Τρίτη, ώρα 11:10-11:55, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη συνάντησή σας μαζί του το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας.

  2. Να ακυρώσετε προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες πριν. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπολογίζεται η συγκεκριμένη συνάντηση στο επιτρεπόμενο όριο των τεσσάρων συναντήσεων.

Παράδειγμα

Αν έχετε καθορίσει ήδη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό ημέρα Τρίτη, ώρα 11:20, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο έως τις 11:20 της προηγούμενης ημέρας..

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

 

 Αναστασία Παπακωστοπούλου
Διευθύντρια Ιδιωτικού Λυκείου-Κολλέγιο Ψυχικού

Σοφία Αρδιτζόγλου
IB Coordinator