Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα

Η Ψυχοπαιδαγωγική ομάδα έχει ως στόχο την ανίχνευση γλωσσικών, κινητικών και συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού, με σκοπό τη δυνατότητα της αξιολόγησής του για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Απαρτίζεται από δύο παιδοψυχολόγους, λογοθεραπέυτρια και εργοθεραπεύτρια. Η  Ψυχοπαιδαγωγική ομάδα συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς για την προσαρμογή και εξατομίκευση των προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.  Παράλληλα πραγματοποιούνται συμβουλευτικές συναντήσεις με τους γονείς όταν κρίνεται απαραίτητο.