Φιλοσοφία

Στο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς», στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων με παγκόσμια συνείδηση, οι οποίοι αναγνωρίζουν την κοινή φύση όλων των ανθρώπων και αναλαμβάνουν από κοινού ενεργό ρόλο για την προστασία του πλανήτη. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ανθρώπους υπεύθυνους και ολοκληρωμένους για ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο. Με σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, θέλουμε να έχουμε μαθητές ευτυχισμένους που θα εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες του κόσμου.