Ολόπλευρη Ανάπτυξη

Στο Νηπιαγωγείο μας δίνεται έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή ενισχύοντας παράλληλα τις κοινωνικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κινητικές δεξιότητες, με στόχο την καλλιέργεια της αυτονομίας αλλά και την πυροδότηση της χαράς που προσφέρει η κατάκτηση της γνώσης.

Το παιχνίδι αποτελεί το μέσο, ώστε  οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες και στάσεις του 21ου αιώνα, όπως είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η ικανότητα για επικοινωνία.