Καλλιέργεια Μεταγνωστικής Ικανότητας

Στόχος του Νηπιαγωγείου «Ι.Μ. Καρράς» είναι η καλλιέργεια της μεταγνωστικής σκέψης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν, δηλαδή στο πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν στη διαδικασία να αναπτύσσουν δεξιότητες και στρατηγικές οργάνωσης της σκέψης.