Παιδαγωγικές Αρχές

Το πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου συγκροτείται  από παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμά μας προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς και τον βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτήματα σε σχέση με συγκεκριμένους προβληματισμούς, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας και οργάνωσης πληροφοριών, με σκοπό να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους.  Συγχρόνως, εξασκούν δεξιότητες, καλλιεργούν στάσεις ζωής, αποκτούν γνώσεις για σημαντικά θέματα και αναλαμβάνουν δράση προσεγγίζοντας  κάθε χρόνο 4 διαθεματικές ενότητες παγκόσμιας σημασίας.