Μεθοδολογία

Στο δίγλωσσο Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. Καρράς», οι μαθητές  βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από την έρευνα και τη δράση, δίνουν απαντήσεις στους προβληματισμούς και τα ερωτήματά τους, διαμορφώνοντας το προφίλ του μαθητή που σέβεται και αγαπά τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας, βασιζόμενοι στην προϋπάρχουσα γνώση τους ερευνούν έξι διαφορετικές διαθεματικές ενότητες παγκοσμίου ενδιαφέροντος, σχεδιάζουν τα νέα τους βήματα για την κατάκτηση της γνώσης, υλοποιούν τις προτάσεις τους και τελικά αξιολογούν όλα όσα σχεδίασαν και εφάρμοσαν. Μέσα από αυτές τις διαθεματικές ενότητες κατακτούν εκπαιδευτικούς στόχους, ενώ συγχρόνως αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας, επικοινωνίας, σκέψης, αυτοδιαχείρισης καθώς και κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, μέσα από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι μαθητές κατακτούν έννοιες - κλειδιά, οι οποίες τους βοηθούν να οικοδομήσουν σταδιακά τη γνώση που κατέκτησαν, αλλά και να συνδέσουν τις σχολικές εμπειρίες με αυτές της πραγματικής ζωής.