Κανονισμός Μεταφοράς Μαθητών με Σχολικό Λεωφορείο

Γενικές πληροφορίες

 

Οι γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου, έχουν την υποχρέωση και ευθύνη επιβίβασης των παιδιών τους στο σχολικό λεωφορείο, καθώς και την ευθύνη παραλαβής τους από την καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, που ο γονέας ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού, ο/η Συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν αποβιβάζει τον μαθητή στην καθορισμένη στάση. Ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και μετά το τέλος του κανονικού δρομολογίου ο μαθητής που δεν έχει παραληφθεί από τον γονέα του, επιστρέφει και παραμένει στο Νηπιαγωγείο (είσοδος από την Πύλη ΚΑΠΠΣ – οδός Εμμανουήλ Μπενάκη) στο Ψυχικό, με το ίδιο λεωφορείο και πάντοτε με την παρουσία του/της Συνοδού, έως ότου έρθει ο γονέας να τον παραλάβει.

 

Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο

Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια στις περιοχές που εξυπηρετούν τα σχολικά λεωφορεία, για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας της πρωινής παραλαβής και μεσημεριανής παράδοσης των μαθητών.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων στα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων είναι επιβεβλημένο οι γονείς να βρίσκονται στη στάση επιβίβασης και αποβίβασης, την ώρα που έχει οριστεί από το Γραφείο Κίνησης.

Όταν ο γονέας επιλέγει να κάνει χρήση σχολικού λεωφορείου, πρέπει να καταβάλει το σύνολο των κομίστρων της αντίστοιχης περιοχής, ανεξαρτήτως των ημερών και των διαδρομών που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής. 

 

Αν οι κατοικίες των μαθητών είναι εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης, υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν από ενδιάμεσες περιοχές των δρομολογίων και σε σημεία τα οποία είναι ασφαλή και προσεγγίσιμα από τα σχολικά λεωφορεία. 

 

Οι γονείς πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα μεταφοράς στο Γραφείο Κίνησης του Σχολείου, μέχρι τη λήξη των εγγραφών του Ιουνίου. Μετά τις εγγραφές του Ιουνίου, οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής στο σύστημα μεταφοράς γίνεται δεκτή μόνο εφόσον υπάρχει κενή θέση στο συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο και δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός της διαδρομής του.

 

Σε περίπτωση βλάβης σχολικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, οι μαθητές παραμένουν μέσα σ’ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούνται από τον/την Συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.

 

Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση μαθητών σε στάσεις διαφορετικές από εκείνες που έχουν συμφωνηθεί με τους γονείς.

 

Όλοι οι μαθητές - επιβάτες σχολικού λεωφορείου είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην προκαθορισμένη στάση στην ώρα τους. Το λεωφορείο δεν μπορεί να περιμένει.

 

Η μεταφορά των μαθητών από και προς το Νηπιαγωγείο πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με μικρά λεωφορεία, τα οποία πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι, για τη μεταφορά μαθητών. Διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, και για υλικές ζημίες τρίτων.

 

Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά είναι σύγχρονα, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε άριστη λειτουργική και μηχανική κατάσταση, κατά το δυνατόν ομοιόμορφα, διαφόρων χωρητικοτήτων και ευπαρουσίαστα. Διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) της Επιθεώρησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τον νόμο, καθώς επίσης και τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- Σύστημα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι Οδηγοί μεταξύ τους, όσο και με τα γραφεία της  μεταφορικής εταιρείας και το Γραφείο Κίνησης, αλλά και με τους γονείς των μαθητών.

- Ζώνες ασφαλείας (ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE), ατομικές και χωριστές για κάθε θέση.

- Καθίσματα τύπου «bucket».

Οι Συνοδοί επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή και έχουν λάβει την αναγκαία εκπαίδευση σε θέματα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας (π.χ. πρώτες βοήθειες κτλ).