Κανονισμός Νηπιαγωγείου

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην επιδίωξη του Σχολείου για προσφορά ολοκληρωμένης παιδείας, η συμπαράσταση των γονέων είναι σημαντικός παράγων. Χωρίς αυτήν, η όποια εκπαιδευτική - παιδαγωγική πολιτική του Σχολείου, δεν μπορεί να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Με στόχο την πλήρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των γονέων ενημερώνουμε τους Κανόνες αυτούς, όπως θα ισχύσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Η πληροφόρηση αυτή θα βοηθήσει τους γονείς να στηρίξουν καλύτερα την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς».

Οι Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία, καθώς και προς τον Ιδρυτικό Νόμο του ΕΕΙ. Η εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης. Μ. Καρράς» προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των Βασικών Κανόνων Λειτουργίας από τους γονείς.

Σχετικά Αρχεία