Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, Τ.Κ.15452, Ψυχικό

(Είσοδος από την Πύλη της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη) 

Υπεύθυνη Γραμματείας Νηπιαγωγείου:

Ζηνοβία Κυριαζοπούλου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106798.297 & 2106798.100(κέντρο ΕΕΙ)

Φροντίδα Γονέων: Ελένη Ποταμιάνου, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106798.214

Ε-mail: preschooljmc@haef.gr