Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στο Νηπιαγωγείο μας προτεραιότητα αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού μας. Η επιμόρφωση του προσωπικού αφορά στις νέες τάσεις και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου Νηπιαγωγείου. Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες του 21ου αιώνα, δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης.

Oι εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγείου Ι.Μ. Καρράς έχουν παρακολουθήσει διαδραστικό σεμινάριο με θέμα "Social and emotional development through creative expression" από την κα Ελένη Λαγουδάκη, Founder & Director of Soundsteps by E.L,Kindermusik Representative in Greece, Kindermusik Educator and Music&Piano Educator.

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο από τη σκηνοθέτη και ηθοποιό κα Σοφία Πάσχου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διδάχτηκαν βιωματικά θεατρικές έννοιες και παιχνίδια που μπορούν να εφαρμοστούν και στην τάξη.  

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί μας συμμετείχαν σε διήμερο workshop από την Αnne Van Dam ( IB consultant for the early years)  με θέμα  "Primary Years Programme in Early Years ". Kατά τη διάρκεια του workshop, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να  ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις  που συμβαίνουν στον χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης, καθώς και να επιμορφωθούν σε νέες εκπαιδευτικές πρακτικές του προγράμματος ΙΒ-PYP εστιασμένες στην προσχολική ηλικία.

Τέλος, Το Σαββατο 2 και Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου του 2019 το εκπαιδετυικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου παρακολούθησε το σεμινάριο Making the PYP happen in the early years: Implementing agency (PYP Workshop Category 1), Category 1, Workshop. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε συζητήσεις σε σχέση με το PYP και την εφαρμογή του στο Νηπιαγωγείο μας. Ένα συναρπαστικό κεφάλαιο ανοίγει και ανυπομονούμε να το ταξιδέψουμε μαζί του σε εκπαιδευτικές αναζητήσεις και ανακαλύψεις.