Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση στο σχολείο μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής του σχολείου μας. Δεξιά θα βρείτε λίστα με τις επιμορφώσεις γονέων και εκπαιδευτικών.