Μπαλέτο

 Στο μάθημα του Μπαλέτου, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να εκφραστούν μέσω της κίνησης και παράλληλα να αναπτύξουν την ιδιοδεκτικότητά τους. Καλλιεργούν την αίσθηση του ρυθμού και μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν  τόσο τον προσωπικό, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.  Τέλος, προετοιμάζονται για τις βασικές κινητικές φόρμες του κλασικού μπαλέτου και αποκτούν καλύτερο έλεγχο και συντονισμό στην κίνησή τους  σε συνδυασμό με τη μουσική.