Αθλητικά Παιχνίδια

Στο μάθημα των Αθλητικών Παιχνιδιών, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Η γνωριμία τους με τα αθλήματα πραγματοποιείται μέσω αθλητικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα παρακάτω αθλήματα: Στίβος (Δρόμους και Ρίψεις), Ποδόσφαιρο, Ενόργανη, Basketball, Mini-Tennis.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τα παραπάνω αθλήματα και τις τεχνικές τους.