Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας είναι εμπλουτισμένο με ειδικά προγράμματα που ενισχύουν στον μέγιστο βαθμό τις δεξιότητες, τις αξίες τις στάσεις καθώς και την αισθητική τους καλλιέργεια.