Βασικό Πρόγραμμα


 

Το Νηπιαγωγείο μας ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση επιχειρείται µια σφαιρική, ενιαιοποιηµένη και διεπιστημονική  κατάκτηση της γνώσης, που εναρμονίζεται απόλυτα µε τις εμπειρίες και τα βιώματα της καθημερινής ζωής των παιδιών. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές εµπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραµατιστούν. Κάθε ερευνητικό ερώτημα των παιδιών προσεγγίζεται διεπιστημονικά μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Στο βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνονται δραστηριότητες που στόχο έχουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, εβδομαδιαία οργανωνονται δραστηριότητες που καλύπτουν γνωστικούς, κοινωνικοσυναισθηματικούς και κινητικούς στόχους και στις 2 γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Ταυτόχρονα στο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα Ψυχοκινητικής Αγωγής , Θεατρικού Παιχνιδιού, Μουσικοκινητικής Ανάπτυξης, Βιβλιοθήκης και Εικαστικών(νήπια) από εξειδικευμένο προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους του κάθε μαθήματος θα βρείτε δεξιά πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή.