Τακτικές Συναντήσεις - Αργίες

ΠΡΟΣ: Τους Γονείς των μαθητών και μαθητριών
Αγαπητοί γονείς,

 

Προκειμένου να οργανώσετε το πρόγραμμά σας, σας ενημερώνουμε για τις εορτές-αργίες ή τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο ωράριο του σχολικού προγράμματος, καθώς και για τις τακτικές συναντήσεις ενημέρωσής σας με τους δασκάλους των παιδιών σας.

 Τακτικές Συναντήσεις - Αργίες 2019-20

Μεταβολές ή διαφοροποιήσεις που πιθανόν να συμβούν, θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

 

Με τιμή
ΛΟΥΚΑΣ ΖΑΧΟΣ
Διευθυντής

Σχετικά Αρχεία