Ειδική ενημέρωση γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:

    - Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας του μαθητή

    - Σε περίπτωση επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων του

    - Σε περίπτωση που επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του

Οι μαθητές δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Σε περίπτωση ανάγκης ζητούν τη βοήθεια του γραφείου των αρμόδιων Υποδιευθυντών.