Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις Γονέων

Σε ειδική συγκέντρωση των γονέων των νέων μαθητών, στην αρχή του σχολικού έτους, οι γονείς ενημερώνονται για τα κύρια χαρακτηριστικά, τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Σχολείου. Πραγματοποιούνται επίσης συγκεντρώσεις γονέων, τάξεων ή τμημάτων, για να κατατοπίζονται οι γονείς από τους εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα.