Ενημέρωση Γονέων

Η συνεργασία με τους γονείς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του έργου του Σχολείου. Η ενημέρωση των γονέων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα. Οι γονείς δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.