Έκτακτες αλλαγές μεταφοράς μαθητών

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι για τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, το Ε.Ε.Ι. έχει θέσει σε λειτουργία ένα νέο, σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων μέσω Internet (με δυνατότητα χρήσης όλων των διαθέσιμων σταθερών και φορητών συσκευών σας), για τις συνήθεις ημερήσιες έκτακτες μεταβολές στον τρόπο Μεταφοράς των μαθητών-μαθητριών. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Χορήγηση Άδειας Εξόδου (Αποχώρηση με ΙΧ)
  2. Μεταβολή Δρομολογίου Λεωφορείου (Πρωϊνού και Σχολάσματος)

Όλοι οι υπάρχοντες περιορισμοί (προθεσμίες υποβολής, μέγιστος αριθμός μεταβολών ανά ημερολογιακό μήνα, κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

 Για όλες τις υπόλοιπες (πιο σύνθετες) έκτακτες μεταβολές, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ήδη υπάρχων σε λειτουργία τρόπος υποβολής της σχετικής τυποποιημένης φόρμας προς τις Γραμματείες του Δημοτικού (μέσω fax ή e-mail). Για τυχόν μόνιμες μεταβολές θα πρέπει να γίνεται ειδική απευθείας επικοινωνία με το Τμήμα Μεταφοράς.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μεταφοράς στο τηλέφωνο (+30) 210 6798 189 (κ.Λαμπίρη, κ. Ζουπάνος) ή με τις αντίστοιχες Γραμματείες του Δημοτικού (Κ.Τ. κ. Αμπατζή, τηλ. 2106798100, εσωτ. 52285,  Μ.Τ. κ. Παπαδοπούλου, εσωτ. 52284, Α.Τ. κ. Γιαννακοπούλου, εσωτ. 52282)

Σχετικά Αρχεία