Επικοινωνία

 

 Κεντρική Γραμματεία

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου

210-6798100 εσωτ.52260
Γραμματέας Διεύθυνσης

Σταυρούλα Γιαννάκου

210-6798100 εσωτ.52280
Γραμματέας Ανώτερου Τμήματος

Ελίνα Παράβαλου

210-6798100 εσωτ.52282
Γραμματέας Μέσου Τμήματος

Μαριαλένα Παπαδοπούλου

210-6798100 εσωτ.52284
Γραμματέας Κατώτερου Τμήματος

Έφη Αμπατζή

210-6798100 εσωτ.52285

Ειδικά Προγράμματα      3ης-6ης &
Διευρυμένο Πρόγραμμα 1ης-2ας

Στέλλα Τζέτη

210-6798100 εσωτ.52209
Τμήμα Φυσικής Αγωγής Δημοτικών Κ.Α.-Κ.Ψ.

Βίκυ Καραβάγιου

210-6798100  εσωτ.51142