Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα

Συντονίστρια Δημοτικών Κ.Α. και Κ.Ψ. : Μ. Αλιβιζάτου
Υπεύθυνοι: Σ. Μουτζούρη,
Τ. Νησιώτη, Ν. Παπαδοπούλου, Α. Πισπινή

 

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών συμπληρώνει και στηρίζει την λειτουργία του Δημοτικού, ώστε να διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικότερο κλίμα για τη μάθηση, τη νοητική και συναισθηματική εξέλιξη των παιδιών.

Ειδικότερα η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος αποβλέπει:

 

1. Στη συνεργασία με το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου για αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τη συμπεριφορά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

2. Στην υποστήριξη παιδιών και γονέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι αυξημένες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

3. Σε συμβουλευτικές συναντήσεις με γονείς και παιδιά.

4. Στη διαγνωστική αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών, που επιλέγονται για την 1η τάξη του Δημοτικού (πριν από την έναρξη του σχολικού έτους ).