Οργάνωση

Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από το Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και δύο Υποδιευθυντές. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ'αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων.

 Mpodosakeio

Διεύθυνση

Διευθυντής                             : Λουκάς Ζάχος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια : Γεωργία Μέγα
Υποδιευθυντής                       : 
Παντελεήμων Αντωνίου
Υποδιευθυντής                       : Σταύρος Καλλιμάνης