Έναρξη-Λήξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Αλλαγές στις ημερομηνίες αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ή γνωστοποιούνται στους γονείς από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανάλογα με το επίπεδο φοίτησης των μαθητών.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κ.Τ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μ.Τ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α.Τ.