Απουσίες

Η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και μόνο σε απόλυτη ανάγκη δικαιολογούνται απουσίες από το σχολείο. Oι γονείς, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να ειδοποιούν το Σχολείο από την πρώτη μέρα και να αναφέρουν και τους λόγους της απουσίας.

Οι μαθητές, όταν επανέρχονται, προσκομίζουν και παραδίδουν στο γραφείο του αρμόδιου Υποδιευθυντή, δήλωση του γονέα για απουσίες 1 - 2 ημερών ή βεβαίωση γιατρού για απουσίες 3 ημερών και άνω.

Aν η νόσος είναι μεταδοτική, στην ιατρική βεβαίωση πρέπει να τονίζεται ρητά ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα μετάδοσης της νόσου και ότι μπορεί το παιδί να φοιτήσει ακίνδυνα στο Σχολείο.