Λειτουργία

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το σχολικό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, γίνεται τον Ιούνιο. Μαθητές των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.