Δράση δενδροφύτευσης στον Υμηττό

Στο πλαίσιο του αφιερώματος την σχολικής χρονιάς στην προστασία του περιβάλλοντος, με τον ευρύτερο τίτλο: «Προστασία του περιβάλλοντος – ενεργός οικολογική αντίληψη: Διαχρονική Κολλεγιακή παράδοση», όλες οι σχολικές μονάδες σχεδιάζουν και οργανώνουν δράσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν στους μαθητές τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Έτσι, τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, τα δύο Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιήσουν δενδροφύτευση στον χώρο της παλαιάς χωματερής Παιανίας σε συνεργασία με τον Δήμο Παιανίας και τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).