Εορτές

Οι εθνικές, θρησκευτικές και σχολικές εορτές ανατίθενται σε ομάδες εκπαιδευτικών οι οποίοι με τα τμήματα τους τις οργανώνουν και τις παρουσιάζουν. Έτσι όλα τα παιδιά συμμετέχουν και συνειδητοποιούν το νόημα κάθε εορτασμού.

Θεσμό για το Δημοτικό αποτελούν:

 • Ημέρα των Ιδρυτών του Κολλεγίου
 • 28η Οκτωβρίου
 • Ημέρα του Πολυτεχνείου
 • Ημέρα των Ευχαριστιών
 • Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
 • Εορτασμός Τριών Ιεραρχών
 • 25η Μαρτίου
 • Ολυμπιακή Ημέρα
 • Ημέρα της Γης
 • Γνωρίζοντας την Ελλάδα
 • Εκδήλωση Τελειοφοίτων