Προτεινόμενα βιβλία Αγγλικών για το καλοκαίρι

Αγαπητοί γονείς

 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τις προτάσεις των καθηγητών Αγγλικών για τα βιβλία που μπορούν να διαβάσουν οι μαθητές το καλοκαίρι.

Βιβλία για μαθητές που τελείωσαν τη 2α τάξη

Βιβλία για μαθητές που τελείωσαν την 3η τάξη

Βιβλία για μαθητές που τελείωσαν την 4η τάξη

Βιβλία για μαθητές που τελείωσαν την 5η τάξη