Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές της 5ης και της 6ης τάξης για το σχολικό έτος 2019 - 20

Αγαπητοί γονείς,

 

Στους συνδέμους που ακολουθούν θα βρείτε τα βιβλία των Γερμανικών που χρειάζεται να προμηθευτούν οι μαθητές για το σχολικό έτος 2019 - 20.

 

Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 5η τάξη

 

Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 6η τάξη