Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 5η και 6η τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-21

Αγαπητοί γονείς,

 

Στους συνδέμους που ακολουθούν θα βρείτε τα βιβλία των Γερμανικών που χρειάζεται να προμηθευτούν οι μαθητές για το σχολικό έτος 2020 - 21.

 

Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 5η τάξη.

 

Βιβλία Γερμανικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 6η τάξη.