Βιβλία Γαλλικών για τους μαθητές 5ης και 6η τάξης (σχολικό έτος 2019 - 20)

Αγαπητοί γονείς,

 

Στους συνδέμους που ακολουθούν θα βρείτε τα βιβλία των Γαλλικών που χρειάζεται να προμηθευτούν οι μαθητές για το σχολικό έτος 2019 - 20.

 

Βιβλία Γαλλικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 5η τάξη

 

Βιβλία Γαλλικών για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην 6η τάξη