Ρητορικοί Διαγωνισμοί

Οι Ρητορικοί Διαγωνισμοί αποτελούν θεσμό του Σχολείου, είναι ετήσιοι και διαφορετικοί για κάθε τάξη.

Α΄ Λυκείου
Ρητορικός Διαγωνισμός «Τριών Ιεραρχών»

Β΄ Λυκείου
Ρητορικός Διαγωνισμός «25ης Μαρτίου»

Γ΄ Λυκείου
Ρητορικός Διαγωνισμός «Χάουλαντ»
Ρητορικός Διαγωνισμός «Δέλτα» (στην αγγλική γλώσσα)