Πρόγραμμα Σπουδών

Το Σχολείο μας, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την καλύτερη ακαδημαϊκή συγκρότηση των μαθητών και την πληρέστερη καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, ενισχύει το ακαδημαϊκό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων με επιπλέον κολλεγιακές ώρες διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα. Ο γενικός αυτός στόχος, όπως είναι φυσικό, εξειδικεύεται σε κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τις ανάγκες και την ηλικία των μαθητών.