Πληροφορική Σκέψη

Η «Πληροφορική Σκέψη» είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει στα παιδιά που έχουν αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στην πληροφορική την ευκαιρία να γνωρίσουν και να καταλάβουν καλύτερα τα πεδία της συγκεκριμένης επιστήμης που δεν διαπραγματεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου. Το τμήμα ασχολείται με τον προγραμματισμό των υπολογιστών και την αλγοριθμική.

Σκοπός είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης σε αυθεντικά προβλήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης ενός προβλήματος στα συστατικά του μέρη, η σχεδίαση αποδοτικών αλγορίθμων και η σύγκριση των τεχνικών σχεδίασης αλγορίθμων, η καλλιέργεια δομημένης σκέψης και η αυστηρότητα στην έκφραση.

Παράλληλα, οι μαθητές μαθαίνουν την γλώσσα προγραμματισμού C++, που αποτελεί μια σημαντική και κυρίαρχη γλώσσα προγραμματισμού μεταξύ άλλων. Μέσα από την εκμάθηση μιας τέτοιας γλώσσας προγραμματισμού οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις γενικές αρχές που διέπουν τον προγραμματισμό των υπολογιστών, ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού.

Οι μαθητές που παρακολουθούν την Πληροφορική σκέψη είναι σε θέση να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (www.pdp.gr) που διεξάγεται, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της πληροφορικής σκέψης είχαμε σημαντικές διακρίσεις.