Οργάνωση

Διεύθυνση του Λυκείου

Η Διεύθυνση του Λυκείου αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και την Υποδιευθύντρια. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

 
 
 
 
 

Διεύθυνση
Διευθυντής: Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Διευθυντής: Νικόλαος Καλογεράς
Υποδιευθύντρια: Νεκταρία Παπαϊωάννου