Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Όμιλοι

Όλοι οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε κάποιον Όμιλο. Η συμμετοχή των μαθητών στους Ομίλους βοηθάει στην καλλιέργεια των ιδιαιτέρων κλίσεων και δεξιοτήτων τους, στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος. Στο πλαίσιο των Ομίλων οι μαθητές αναπτύσσουν πολύπλευρη δραστηριότητα και πραγματοποιούν ποικίλες εκδηλώσεις.

Τα μέλη κάθε Ομίλου εκλέγουν τον πρόεδρο και συνεργάζονται με τον Καθηγητή-Σύμβουλο του Ομίλου. Οι οικονομικοί πόροι του Ομίλου εξασφαλίζονται από ειδικό κονδύλιο του Σχολείου για μαθητικές δραστηριότητες, από τα έσοδα της Μαθητικής Κοινότητας ή από προσφορές άλλων φορέων.