Μαθητική Κοινότητα

Mαθητική Kοινότητα

Τη Μαθητική Κοινότητα (Μ.Κ.) αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος. Οι Μαθητικές Κοινότητες είναι κύτταρα δημοκρατικής ζωής στο Σχολείο. Αποτελούν χώρο πρωτοβουλίας, αναζήτησης και δημιουργίας. Με τη λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δυνατότητα σχηματισμού απόψεων για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές. Παράλληλα, οι Μαθητικές Κοινότητες, μέσω των οργάνων τους, προτείνουν λύσεις στο Σύλλογο των Καθηγητών και τη Διεύθυνση για τα προβλήματα του Σχολείου. Ακόμα, έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή των Κανόνων Σχολικής Ζωής (π.χ. την καθαριότητα και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας, την ευπρεπή ένδυση των μαθητών κ.λ.). Οι Μ.Κ., με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Καθηγητών του Σχολείου, πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις, που αναφέρονται σε κάθε μορφή επιστήμης και τέχνης, όπως επίσης και διοργανώσεις αθλητικών αγώνων.


Όργανα της Mαθητικής Kοινότητας (Μ.Κ.)

H Mαθητική Kοινότητα του Λυκείου αποτελείται από όλους τους μαθητές που φοιτούν στο Λύκειο του Kολλεγίου Αθηνών.
Τα θεσμικά όργανα της Μαθητικής Κοινότητας είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο του Λυκείου
γ) Τα Πενταμελή συμβούλια των τμημάτων

Σχετικές Σελίδες