Μαθηματική Σκέψη

Η «Μαθηματική Σκέψη» είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια με στόχο να προσφέρει στα παιδιά που έχουν αγάπη και ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά ό,τι δεν βρίσκουν, στον βαθμό που θα το ήθελαν, στο αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή μια λιγότερο τυποποιημένη και περισσότερο ουσιαστική προσέγγιση επιλεγμένων ενοτήτων της «των αριθμών επιστήμης».

Μέσα από έξυπνα προβλήματα και δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία και βαθαίνουν την κριτική σκέψη, τα παιδιά ανακαλύπτουν την ουσία των Μαθηματικών, που κατά πολύ υπερβαίνει τους τύπους και τις παραστάσεις: αποτελεί την κωδικοποιημένη έκφραση του απόλυτου ορθολογισμού και το μέσο για τη μοντελοποίηση (και άρα την ευχερέστερη κατανόηση) του κόσμου που μας περιβάλλει.

Παράλληλα, οι μαθητές της «Μαθηματικής Σκέψης» προετοιμάζονται, για να συμμετάσχουν με αξιώσεις (βλέπετε στην ενότητα «Διακρίσεις») στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (διαγωνισμοί «Πυθαγόρας», «Θαλής», «Ευκλείδης» και «Αρχιμήδης»).