Λειτουργία

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.
Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου, για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Έναρξη - Λήξη μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν το Σεπτέμβριο και λήγουν τον Ιούνιο του επόμενου έτους για το Γενικό Λύκειο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα: το 1ο από την έναρξη των μαθημάτων έως τις 20 Ιανουαρίου και το 2ο από τις 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων. Μετά τη λήξη των μαθημάτων αρχίζουν οι Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις.

Ωράριο λειτουργίας

Το Λύκειο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:00

15:00

15:25

15:25

15:00

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν και αυτές Δευτέρα-Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.

Επειδή κατά τη θερινή περίοδο (για ένα μήνα περίπου) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τις Γραμματείες των σχολείων μία μέρα την εβδομάδα με πρόγραμμα που ορίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.