Κοινωνική Ζωή

Την ώρα της Κοινωνικής Ζωής, που είναι ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα, οι μαθητές συζητούν με τους Καθηγητές-Συμβούλους θέματα που τους απασχολούν.