Ενημέρωση Γονέων

Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις Γονέων

Εκτός από τις τακτικές συγκεντρώσεις του 1ου και του 2ου τετραμήνου, το Λύκειο έχει καθιερώσει και δύο ενημερωτικές συγκεντρώσεις για τους γονείς όλων των μαθητών του στην αρχή της σχολικής χρονιάς:

  • Eνημερωτική συγκέντρωση για τους γονείς των μαθητών της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου, η οποία πραγματοποιείται συνήθως στα τέλη Σεπτεμβρίου και
  • Ενημερωτική συγκέντρωση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου, η οποία πραγματοποιείται συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου 

Στις συγκεντρώσεις αυτές η Διεύθυνση ενημερώνει τους γονείς για εκπαιδευτικά θέματα και για άλλες πτυχές της Κολλεγιακής ζωής και δραστηριότητας, για τους θεσμούς του Κολλεγίου κ.ά.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να γίνουν και έκτακτες συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης, για ενημέρωση των γονέων σε ειδικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Επισκέψεις Γονέων

Το Κολλέγιο πιστεύει στη στενή συνεργασία με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έχουν καθιερωθεί:
α) Τακτικές συναντήσεις των γονέων με όλο το διδακτικό προσωπικό τέσσερις φορές το χρόνo:

  • στα τέλη Νοεμβρίου
  • στη λήξη του 1ου τετραμήνου (δίδονται και έλεγχοι προόδου των μαθητών)
  • αρχές Απριλίου και
  • στη λήξη του 2ου τετραμήνου (δίδονται και έλεγχοι προόδου των μαθητών)

β) Ειδικές "ημέρες-ώρες γονέων". Για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού έχει προβλεφθεί μία ώρα την εβδομάδα για πραγματοποίηση συναντήσεων με γονείς και μία ώρα για τηλεφωνική επικοινωνία. Κατάλογος με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις αντίστοιχες ημέρες-ώρες συναντήσεων και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λυκείου, ενώ παράλληλα αποστέλλεται και σε όλους τους γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Διεύθυνση επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Πρόγραμμα Συναντήσεων Γονέων - Καθηγητών

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους καθηγητές γίνονται τις προγραμματισμένες ημέρες (Τρίτη και Πέμπτη) και καθορίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής So Simple.

Για θέματα που αφορούν τις συναντήσεις των γονέων με τους διδάσκοντες, η επικοινωνία γίνεται με τη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Λαζάρου) καθημερινά 09:00-13:00 στο τηλέφωνο 210-6798104.