Ακαδημαϊκά Τμήματα Kολλεγίου Ψυχικού

Οι διδάσκοντες στο Λύκειο και το Γυμνάσιο ανάλογα με τις ειδικότητές τους απαρτίζουν τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Στο Κολλέγιο Ψυχικού λειτουργούν τα ακόλουθα Ακαδημαϊκά Τμήματα:

 1. Ελληνικής Γλώσσας
 2. Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών
 3. Μαθηματικών
 4. Φυσικών Επιστημών
 5. Πληροφορικής
 6. Αγγλικών
 7. Γαλλικών
 8. Γερμανικών
 9. Φυσικής Αγωγής
 10. Μουσικής

- Συνεδριάζουν σε τακτική βάση
- Φροντίζουν για το συντονισμό των σχολικών μονάδων
- Ορίζουν τους Συντονιστές των μαθημάτων κατά τάξη
- Παρακολουθούν την πορεία της διδακτέας ύλης
- Εκδίδουν έντυπο πρόσθετο υλικό κοινό για τα τμήματα κάθε τάξης
- Φροντίζουν για τη χρήση, συντήρηση και αντικατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού
- Οργανώνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες εσωτερικές ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς

 • Χρήσιμες Πληροφορίες