Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών

Προϊσταμένη: Λ. Ζήση
Συντονιστής: Ν.Παλάντζας

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών απαρτίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα ακόλουθα μαθήματα:

  • Γυμνάσιο: Θρησκευτικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΣΕΠ, Οικιακή Οικονομία
  • Λύκειο: Θρησκευτικά, Ιστορία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Αρχές Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογία, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, Ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκος πολιτισμός, Πολιτική Παιδεία, Πολίτης και Δημοκρατία: Σύγχρονος Κόσμος, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών, Ερευνητική Εργασία (Project) 

Σκοπός του Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών

Να εφοδιάσει τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης και της μελλοντικής κοινωνίας

Να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν προσωπική αλλά κριτικά θεμελιωμένη άποψη για τη ζωή και το ρόλο που προσδοκούν να αναλάβουν στην κοινωνία

Να οδηγήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης, ώστε να γίνουν συνειδητοί πολίτες

Στόχοι του Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών

Ο κάθετος (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) και οριζόντιος (όλα τα τμήματα κάθε τάξης) συντονισμός των μαθημάτων

Η διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων και η αντίστοιχη συνεργασία των διδασκόντων

Ο προβληματισμός για τις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις και η εφαρμογή νέων κατάλληλων διδακτικών μεθόδων

Η εφαρμογή του κρατικού αναλυτικού προγράμματος και ο εμπλουτισμός του με δραστηριότητες και διδακτικό υλικό

Η ανάπτυξη πειραματικών προγραμμάτων

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η καθοδήγηση των μαθητών για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

Σε τακτικές συνεδριάσεις

- γίνεται συντονισμός της διδακτέας ύλης

- προγραμματίζεται η παραγωγή διδακτικού υλικού

- προγραμματίζονται οι πρόσθετες δραστηριότητες

- αναπτύσσεται προβληματισμός

- προετοιμάζονται πειραματικές εφαρμογές διδακτικών μεθόδων και προγραμμάτων

- οι διδάσκοντες αξιολογούν την πορεία των μαθημάτων και εισηγούνται στις Διευθύνσεις.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Βιβλιοθήκη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαδικτυακό Πολιτιστικό Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Aρχαιολογία on line

Η Ιστορία του Θουκυδίδη σε μετάφραση Ελ. Βενιζέλου

Βυζαντινή Ζωγραφική

Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας

Ελλάδα 1922: Μια "κιβωτός προσφύγων"

Public Broadcasting Service. Πληροφορίες για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό

Byzantium

An etymological dictionary of classical mythology

History for kids

World history compass