Φυσικής Αγωγής

Διασχολικός Προϊστάμενος: Β. Μόσχος
Διασχολικός Συντονιστής Γυμνασίων: Ν. Σμυρνιός
Διασχολική Συντονίστρια Λυκείων: Α. Κατσίκη

Η Φυσική Αγωγή έχει σκοπό, με τις γυμναστικές, αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες, να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών-τριών και να τους καταστήσει ικανούς να ενταχθούν αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο.