Φυσικών Επιστημών

Προϊστάμενος: Γ. Μαριολόπουλος
Συντονίστρια: Σ. Νικολαΐδου

Όλοι οι διδάσκοντες μαθήματα Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Τεχνολογία, Γεωγραφία) στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών συμμετέχουν στο ενιαίο Ακαδημαϊκό Τμήμα Φυσικών Επιστημών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών συντονίζεται στις τακτικές συνεδριάσεις των μελών του Τμήματος και σκοπεύει στην εξοικείωση των μαθητριών/των του Κολλεγίου Αθηνών τόσο με το εννοιολογικό, όσο και με το μεθοδολογικό πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών.

Κοινή πεποίθηση των μελών του Τμήματος είναι ότι τόσο για την άσκηση των μαθητριών/τών στην παρατήρηση, όσο και για τη μύησή τους στην επιστημονική έρευνα, απαιτείται εργαστηριακή άσκηση. Έτσι, στις συνεδριάσεις του Τμήματος προγραμματίζονται τόσο οι δραστηριότητες των εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας του Γυμνασίου, όσο και των εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Τεχνολογίας του Λυκείου.

Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Τμήματος Φυσικών Επιστημών:

  • ασχολούνται με θέματα Διδακτικής και εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών,

  • επιμελούνται τη συγγραφή υποστηρικτικού υλικού διδασκαλίας (θεωρία, ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, ασκήσεις, προβλήματα, οδηγούς εργαστηριακών ασκήσεων),

  • οργανώνουν τα τμήματα της Φυσικής Σκέψης (για την Γ΄ Γυμνασίου και για την Α΄ Λυκείου) και του Science Lab (για την Β΄ Γυμνασίου), καθώς και τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Γυμνασίου και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης του Λυκείου,

  • προετοιμάζουν τη συμμετοχή μαθητριών/των σε Πανελλήνιους και Διεθνείς διαγωνισμούς

  • συντονίζουν τις εργασίες των Ομίλων των μελών

  • συνοδεύουν τις/τους μαθήτριες/τες σε επισκέψεις επιστημονικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών – CERN)

  • συνεργάζονται με τα μέλη άλλων Ακαδημαϊκών Τμημάτων και εκπαιδευτικών – επιστημονικών φορέων.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στη σοφίτα του Μπενακείου βρίσκονται τα εργαστήρια :

Φυσικής με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Ν. Κόγια.
Χημείας
με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Γ. Κολυμπίρη.
Βιολογίας
με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Γ. Κολυμπίρη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τα εργαστήρια του Γυμνασίου στεγάζονται στο κτήριο Λίλα :

Φυσικής με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Δ. Κόρακα.
Χημείας
με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Δ. Κόρακα.
Βιολογίας με υπεύθυνο εργαστηρίου τον κ. Αν. Μαλέλη.

LINKS
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ http://www.pi-schools.gr/
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ http://www.eef.gr/
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ http://www.eex.gr/

Σχετικές Σελίδες