Ελληνικής Γλώσσας

Προϊστάμενος: Γ. Καραμπάτης
Συντονίστρια Αρχαίων Ελληνικών: Α. Νταβαρίνου
Συντονίστρια Νέων Ελληνικών: E. Μπασιά

Το ακαδημαϊκό τμήμα της Ελληνικής Γλώσσας έχει υπό την αιγίδα του τα διδακτικά αντικείμενα των Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών.