Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί –από το ξεκίνημα του Κολλεγίου– ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής  - κοινωνικής φιλοσοφίας του και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής "φυσιογνωμίας" του.

Σκοπός του Προγράμματος αυτού –μοναδικού στην Ελλάδα κατά τον χαρακτήρα και την έκτασή του– ήταν και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, να σπουδάζουν στο Κολλέγιο.

Δημιουργοί και πρώτοι χορηγοί του Ταμείου Υποτροφιών ήταν ο Στέφανος και η Πηνελόπη Δέλτα.